DORADZTWO PODATKOWE

Zawiłość i zmienność przepisów podatkowych to wyzwanie dla wszystkich przedsiębiorców. Oferujemy kompleksowe doradztwo pozwalające na bezpieczne prowadzenie biznesu.

CENY TRANSFEROWE

Poziom oraz zawiłość transakcji realizowanych w ramach grup kapitałowych sprawia że obszar ten staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania organów podatkowych.

USŁUGI KSIĘGOWE

Oferujemy pełen zakresusług księgowych.Obsługujemy przedsiębiorstwao różnych profilach działalnościi różnych formach prowadzenia działalności.

DLACZEGO MY

Kwalifikacje

Wysokie kwalifikacje potwierdzone wieloletnią współpracą z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi.

Wiedza

i praktyczna znajomość zagadnień podatkowych

Bezpieczeństwo

wdrażamy narzędzia zarządzania ryzykiem podatkowym.

Konkurencyjność

zindywidualizowane warunki współpracy oraz dedykowane usługi.

Aktualności

Strata ze źródła przychodów, które nie jest związane z transakcją nie daje możliwości zwolnienia z TP

Wątpliwości na (nie)-korzyść podatników... Zagadnienie to budziło wątpliwości od początku wprowadzenia przepisów dotyczących cen transferowych 2019 (a mających lub mogących mieć zastosowanie także do zdarzeń roku 2018). Mianowicie, czy wyłączenie

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Decyzją z dnia 18 lutego 2019 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) na wybrane towary i usługi. W konsekwencji, w dniu

Brak prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa nabywanego za pomocą karty paliwowej

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. C-235/18) ani emitenci kart, ani ich klienci kupujący benzynę lub olej napędowy na stacji nie mogą odliczać podatku zawartego

Wyrok TSUE ws. usług budowlanych i obowiązku podatkowego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dnia 2 maja 2019 roku wydał wyrok (sygn. akt – C-224/18), w którym stwierdził, że to formalny odbiór usługi budowlanej wyznacza, dla celów podatku VAT,

Biała księga podatników VAT – nowy instrument przeciwdziałania karuzelom podatkowym

W znajdującym się obecnie w Sejmie projekcie nowelizacji do ustawy VAT oraz CIT i PIT (druk nr  3301) zawarto nową instytucję prawa podatkowego tzw. Białą księgę podatników VAT. Biała księga

Leasing zwrotny jako usługa finansowa bez prawa do odliczenia podatku VAT

W dniu 27 marca 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości UE, w sprawie o sygnaturze C-201/18 (Mydibel) wydał niezwykle interesujące orzeczenie w przedmiocie dot. opodatkowania VAT tzw. leasingu zwrotnego. Zdaniem TSUE transakcja

Zmiany w obszarze Cen Transferowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany w obszarze dokumentacji podatkowych w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, poprzez odpowiednią nowelizację zarówno przepisów ustawy o CIT, jak i ustawy

IP BOX. Preferencyjna stawka podatku dla dochodów z własności intelektualnej

W opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2018 roku projekcie zmian w podatkach dochodowych znalazła się instytucja tak zwanego IP BOX. Planowane zmiany dotyczą preferencyjnego opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z praw własności

Exit tax – podatek od wyprowadzki

Ministerstwo Finansów pracuje na projektem ustawy nowelizującej ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych

16 lipca br. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT w zakresie dokumentacji cen transferowych. Projektowane zmiany gruntownie zmieniają obecne regulacje i tylko nieliczne elementy funkcjonujące obecnie znalazły

50% koszty uzyskania przychodów dla większej ilości twórców

19 lipca br. wejdzie w życie podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustaw podatkowych, która m.in. rozszerza katalog działalności uprawniających do skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów. Co istotne zmodyfikowana lista będzie

Nowa SSE. Ulgi dla Inwestorów, ciąg dalszy…

W artykule z dnia 15.06.2018r. (SSE sama puka do drzwi przedsiębiorców) informowaliśmy o wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, której zasadniczym celem jest istotne rozszerzenie ulgi podatkowej wynikającej

Mechanizm podzielonej płatności

Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Działanie mechanizmu sprowadza się do tego, że kwota netto trafia na rachunek dostawcy lub

Specjalna Strefa Ekonomiczna sama puka do drzwi przedsiębiorców

Nie chciałeś przyjść do SSE...SSE przyszła do Ciebie! Do chwili obecnej, preferencje związane z inwestycjami w tzw. Specjalnych Strefach Ekonomicznych, a w tym w szczególności preferencja w postaci zwolnienia od

Stałe miejsce prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment)

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w kolejnej interpretacji odniósł się do kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu ustawy VAT. W sprawie, będącej przedmiotem interpretacji z dnia 24 maja 2018r. (nr

Kolejny projekt ustawy o REIT-ach

Niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, które mają stanowić Polskie REIT-y. Status firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN) uzyskają spółki akcyjne, których główną działalnością

Metodyka należytej staranności w VAT

25 kwietnia 2018r. Ministerstwo Finansów przedstawiło „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Metodyka jest zbiorem wskazówek, skierowanym do urzędników organów skarbowych, która ma

EnglishPolish