Niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości, które mają stanowić Polskie REIT-y. Status firmy inwestującej w najem nieruchomości (FINN) uzyskają spółki akcyjne, których główną działalnością będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych. Projekt zakłada, że przepisy zaczną obowiązywać już od 2019r.

Zgodnie z założeniami projektu, możliwe będą inwestycje wyłącznie w nieruchomości mieszkalne przeznaczone na wynajem. Ustawodawca wskazał, że budynek uznaje się za mieszkalny, jeżeli co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku wykorzystywana jest do celów służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Wydaje się zatem, że możliwe będzie również inwestowanie w takie obiekty jak akademiki czy domy opieki.

FINN będą mogły działać wyłącznie w formie spółek akcyjnych, których kapitał zakładowy będzie musiał wynosić minimum 50 mln złotych. Siedzibą spółki ma być terytorium Polski.

Dochody FINN z tytułu najmu nieruchomości mają korzystać z preferencyjnej stawki w wysokości 8,5%. Warunkiem zastosowania tej stawi będzie jednak przeznaczenie tych dochodów na wypłatę dywidendy oraz prowadzenie dodatkowych ewidencji rachunkowych.

Samo opodatkowanie dochodów uzyskanych przez FINN z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych bądź sprzedaży takich nieruchomości ma być odroczone do czasu ich przeznaczenia na wypłatę dywidendy do inwestorów.

Z kolei dochody uzyskane przez spółki zależne od FINN z tytułu najmu lokali oraz ich zbycia będą korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, pod warunkiem wypłaty dywidendy na rzecz firmy inwestującej w określonym terminie. Spółki zależne od FINN będą mogły działać w formie spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek komandytowo-akcyjnych.

Projekt zakłada również rozwiązanie zgodnie z którym zwolnione z opodatkowania będą dochody osiągane z inwestycji kapitałowych w spółki FINN, obejmujące inwestorów będących podatnikami PIT i CIT.