W dniu 27 marca 2019 r., Trybunał Sprawiedliwości UE, w sprawie o sygnaturze C-201/18 (Mydibel) wydał niezwykle interesujące orzeczenie w przedmiocie dot. opodatkowania VAT tzw. leasingu zwrotnego.

Zdaniem TSUE transakcja leasingu zwrotnego (sale and lease back) stanowi pewien złożony zespół czynności, który jednakże winien być oceniany jako usługa finansowa, a nie jako dostawa towarów (np. nieruchomości). Przy tego rodzaju transakcjach nie następuje bowiem przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, zaś zasadniczy przedmiot świadczenia, to właśnie finansowanie (usługa finansowa).

Nie mamy jeszcze oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie, niemniej konkluzje wynikające z tego orzeczenia odniesione wprost do rozliczeń podmiotów, które były stroną transakcji leasingu zwrotnego, mogłyby wygenerować istotne skutki podatkowe.