Z dniem 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

Działanie mechanizmu sprowadza się do tego, że kwota netto trafia na rachunek dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, a kwota odpowiadająca podatkowi od towarów i usług (VAT) płacona jest na specjalny rachunek VAT.

Omawiane rozwiązanie budzi wątpliwości przedsiębiorców, szczególnie w kontekście płynności finansowej. Oczywiście zależy ona od bardzo wielu różnych czynników, wydaje się jednak, że split payment może negatywnie wpłynąć właśnie na płynność finansową. Należy bowiem pamiętać, że dostęp do środków zgromadzanych na koncie VAT będzie możliwy tylko w określonych ustawowo sytuacjach.

Niewątpliwą korzyścią związaną ze stosowanie split paymetu będzie fakt, że podatnicy płacący faktury w mechanizmie podzielonej płatności dochowają tzw. należytej staranności kupieckiej.

Ostatnim aspektem jest fakt, że stosowanie podzielonej płatności jest całkowicie dobrowolne. Mając jednak na uwadze deklaracje części spółek Skarbu Państwa o stosowaniu opisywanego rozwiązania do wszystkich dostawców, można się spodziewać efektu domina. Jeśli najwięksi przedsiębiorcy zaczną stosować split payment, to ich mniejsi kontrahenci mogą zostać niejako zmuszeni do jego stosowania.

 Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio

konrad.kruszynski@tpmtax.pl