Decyzją z dnia 18 lutego 2019 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (split payment) na wybrane towary i usługi.

W konsekwencji, w dniu 16 maja 2019 r. opublikowany został  projekt (z 14 maja 2019 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidujący częściową zmianę dotyczącą split payment.

Mechanizm podzielonej płatności ma być stosowany w odniesieniu do 150 grup towarów i usług i dotyczyć m.in. robót budowlanych czy handlu częściami do samochodów i motocykli.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma dotyczyć płatności faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, a obejmujące towary wymienione w nowym Załączniku 15 do ustawy o VAT (m.in. wyroby stalowe, elektronika, złom i odpady, surowce wtórne, części samochodowe i motocyklowe, akumulatory, paliwa napędowe, usługi budowlane) których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Dla pozostałych transakcji, stosowanie split payment, będzie tak jak do tej pory, dobrowolne.

Projekt zakłada również, że w odniesieniu do faktur dokumentujących dokonane pomiędzy podatnikami transakcje, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, o wartości przekraczającej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, to faktura musi zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”.

W sytuacji niezastosowania mechanizmu podzielonej płatności organ skarbowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jego wysokość wyniesie 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. Dodatkowo nabywca, który wbrew obowiązkowi nie zastosuje mechanizmu podzielonej płatności, będzie pozbawiony możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w CIT.

Sankcje mają dotyczyć również sprzedawcy. Jeśli ten nie umieści na swojej fakturze informacji o obowiązkowej podzielonej płatności ma podlegać sankcji równej 100% wykazanego na fakturze podatku.

Zainteresował Cię niniejszy tekst? Skontaktuj się bezpośrednio.

konrad.kruszynski@tpmtax.pl