Oferujemy pełen zakres usług księgowych. Obsługujemy firmy o różnych profilach działalności i różnych formach prowadzenia działalności. Zapewniamy prowadzenie ksiąg, rozliczeń podatkowych oraz przygotowywanie list płac.

Zakres usług:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych oraz rocznych) – Tax Compliance
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT – VAT Compliance
 • Przygotowanie deklaracji Intrastat
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów dla NBP i GUS
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

 

Współpraca z nami:

 • Pozwoli istotnie zmniejszyć koszty osobowe oraz pracochłonność związaną z prowadzeniem księgowości
 • Ograniczy ryzyko związane z nieznajomością regulacji podatkowych bądź ich błędną interpretacją
 • Pozwoli zmniejszyć zobowiązania podatkowe, jeśli zidentyfikujemy takie możliwości
 • Daje profesjonalną opiekę doradców podatkowych, co skutkuje osiąganiem obopólnych korzyści
 • Pozwala podejmować właściwe decyzje biznesowe na podstawie udzielanych informacji
 • Pozwala spojrzeć na Państwa rozliczenia księgowe i podatkowe z nowej perspektywy

Przekazując nam swoje rozliczenia uzyskujecie Państwo pewność, że będą zarządzane w sposób bezpieczny i kompleksowy, dzięki czemu możecie się Państwo poświęcić swojej podstawowej działalności biznesowej. Naszym atutem jest wiedza, doświadczenie oraz znajomość praktycznych zagadnień. Jesteśmy nastawieni na stworzenie partnerskiej współpracy. Zapewniamy spokój.

Ponadto proponujemy usługę audytu podatkowego w Państwa firmie. W szczególności taka usługa jest rekomendowana podmiotom, które są zainteresowane zarówno potwierdzeniem prawidłowości rozliczeń podatkowych oraz zoptymalizowaniu rozliczeń podatkowych poprzez weryfikacje możliwości zmniejszenia obciążeń i lepszego planowania podatkowego.

W ramach prowadzonych prac dokonujemy weryfikacji podatkowych klasyfikacji transakcji, sprawdzenia kalkulacji zobowiązań podatkowych, przeglądu deklaracji. Efektem jest raport opisujący ryzyka podatkowe oraz zawierający nasze rekomendacje a także pomysły pozwalające na zmniejszenie obciążeń podatkowych. Nasze przeglądy często skutkują wymiernymi oszczędnościami w rozliczeniach podatkowych.

Chcąc umożliwić Państwu realizację celów biznesowych proponujemy rozwiązanie jakim jest outsourcing kadr i płac. Klienci, dla których świadczymy usługi zyskują czas, bezpieczeństwo i pewność, że prowadzenie kadr i płac oddane jest w ręce profesjonalistów.

Zakres usług:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników,
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych,
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników,
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa,
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych,
 • Przeglądy typu compliance.
EnglishPolish