Ceny transferowe to temat wymagający dużej uwagi już na etapie planowania każdej transakcji między podmiotami powiązanymi. Problematyka cen transferowych jest niezmiennie wymieniana jako priorytet wszelkich kontroli podatkowych oraz skarbowych i pozostaje źródłem najwyższych przypisów podatkowych.

Zakres usług:

  • przygotowywanie dokumentacji dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami ustaw podatkowych,
  • doradztwo i pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz prowadzeniu negocjacji przy zawieraniu tzw. uprzednich porozumień cenowych,
  • pomoc w weryfikacji zgodności warunków transakcji z przepisami dotyczącymi cen transferowych,
  • pomoc w wypracowaniu rozwiązań systemowych i procedur w zakresie cen transferowych w przedsiębiorstwie (obejmujących np. system aktualizacji dokumentacji cen transferowych, w przypadku usług niematerialnych – gromadzenie dokumentacji źródłowej potwierdzającej wykonanie usług),
  • sporządzanie analiz dotyczących wpływu czynników obiektywnych na wynik transakcji z podmiotem powiązanym (tzw. defence file).

Analizy porównawcze stały się normą, a dla wielu podatników realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi nawet obowiązkiem. Ich odpowiednio przygotowanie pozwoli dowieść, że najbardziej wartościowe i ryzykowne transakcje realizowane są na zasadach rynkowych.

Analiza porównawcza (benchmark study) to w istocie odniesienie cen lub wskaźników zysku (rentowności) osiąganych w związku z realizacją transakcji między podmiotami powiązanymi do cen lub wskaźników zysku (rentowności) osiąganych w porównywalnych transakcjach realizowanych pomiędzy podmiotami niezależnymi.

Zakres usług:

  • przeprowadzanie analizy ekonomicznej (tzw. benchmarking) w odniesieniu do stosowanych cen transferowych,
  • opracowanie analiz rynkowości
  • analiza rynkowości transakcji

Polityka cen transferowych jest działaniem w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi, wytyczonym przez ośrodek decyzji w grupie kapitałowej, zmierzającym do realizacji wyznaczonych celów grupy kapitałowej jako całości poprzez transfer dóbr pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. Celem stawianym polityce cen transferowych jest zatem takie działanie w zakresie transferu dóbr pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi, aby osiągnąć cele grupy kapitałowej. Polityka cen transferowych stanowi zatem jedno z narzędzi zarządczych w grupie kapitałowej.

Zakres usług:

  • Tworzenie Polityki Cen Transferowych lokalnie i globalnie

  • Planowanie i wycena transakcji „na przyszłość”

EnglishPolish